Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy – relacja z konferencji

Pierwsza Konferencja Sprawozdawcza z Projektu „Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy. Jubileusz 900-lecia” już za nami. W piątek 13 października w pięknym pocysterskim klasztorze w Cedyni, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Muzeum Regionalne w Cedyni, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Pracownię interdyscyplinarnych badań nad chrztem Pomorza i jego dziedzictwem historyczno-kulturowym.

Przybyłych gości przywitali Pan Adam Zarzycki Burmistrz Cedyni wraz z p.o. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Cedyni Michałem Potapińskim. W temat konferencji wprowadzili zebranych, Pani dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US Dyrektora Instytutu Historycznego US oraz Pan dr Paweł Migdalski.

W trakcie konferencji miały odczyt trzy referaty; „Kto i jak nawrócił Pomorzan? Historia i meandry pamięci o misjach chrystianizacyjnych nad Bałtykiem w XII  wieku”, wygłoszony przez prof. dr. hab. Stanisława Rosika. „Badania Pracowni interdyscyplinarnych badań nad chrztem Pomorza i jego dziedzictwem historyczno-kulturowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego nad tematyką poszerzania krajobrazu chrześcijańskiego Pomorza” wygłoszony przez dr hab. Marcina Majewskiego (US) oraz dr Pawła Migdalskiego (US). „Średniowieczne więźby dachowe na terenie Polski północnej i zachodniej. Typy i ich warianty w świetle obecnego stanu wiedzy” wygłoszony przez  dr hab. inż. Urlicha Schaafa, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zakończeniu spotkania odbyła się dyskusja a przybyli goście mogli próbować pyszności z bufetu.

Wydarzenia odbyło się w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2023 pt; Przestrzenie Dziedzictwa. Dziękujemy serdecznie dla sponsorów wydarzenia; Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej, Banki Spółdzielcze, oddział w Chojnie. Dziękujemy dla Pana Wojciecha Konarskiego Starosty Powiatu Gryfińskiego za objęcie patronatem honorowym ww. wydarzenia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację zadania, a przed wszystkim dziękujemy przybyłym gościom.