Wycieczka do Szczecina

         We wtorek, 1 października  2019 roku uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII pod opieką wychowawców pojechali na wycieczkę do Szczecina.

         Pierwszym punktem programu był seans w kinie. Klasy VII i VIII oglądały film pt.: Piłsudski. Dzięki niemu uczniowie poznali życie marszałka Józefa Piłsudskiego  oraz historię Polski od roku 1900 do 1918, czyli do odzyskania przez Polskę niepodległości. Seans filmowy  poprzedzony był prelekcją dotyczącą 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klas młodszych zobaczyli bajkę pt.: Wyprawa Magellana, dzięki której poznali historię odkryć geograficznych.

         Następnie dzieci udały  się na wystawę interaktywną Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha. Po 45 minutowym wykładzie  wszyscy mogli poznawać prawa fizyki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych stanowiskach.