Ślubowanie i pasowanie na ucznia

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w  szkolnym kalendarzu. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole 30 października. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu, tańca i recytacji. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Wychowawczynią klasy I w Szkole Podstawowej w Piasku jest pani Joanna Patrzykowska, która pięknie przygotowała uczniów do tak ważnego święta, za co otrzymała od rodziców piękne podziękowania i bukiet kwiatów. Po części oficjalnej dzieci, rodzice i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.