Wybory Sołtysa – Stary Kostrzynek i Osinów Dolny

W środę, 22. maja, w sołectwach Stary Kostrzynek i Osinów Dolny odbyły się dwa ostatnie w Gminie Cedynia zebrania wiejskie, mające na celu wyłonienie spośród mieszkańców ich przedstawicieli, czyli wybory na sołtysów.

Mieszkańcy Starego Kostrzynka ponownie zaufali panu Dariuszowi Kopij.

Sołectwo Osinów Dolny na swojego sołtysa wybrało po raz kolejny pana Andrzeja Szwałka.

Gratulujemy serdecznie obu Panom Sołtysom, a także ich radom sołeckim. Życzymy, aby pełniona funkcja przynosiła wiele satysfakcji i korzyści dla lokalnej społeczności.