Wybory Sołtysa – Golice i Radostów

13 maja 2024 roku w gminie Cedynia rozpoczęły się wybory na Sołtysów i Rady Sołeckie w nowej kadencji. Pierwsze sołectwa, które wybrały już nowego przedstawiciela swojej lokalnej społeczności to Golice i Radostów.

W zebraniach wiejskich uczestniczyli mieszkańcy sołectw, przedstawiciele Gminy Cedynia w osobach pana burmistrza Piotra Głowniaka oraz pani sekretarz Anny Witek, Radny Rady Miejskiej pan Józef Maćkowiak, a także pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Cedyni pani Joanna Grzeszczak.

W Golicach nowym sołtysem został ponownie wybrany pan Mateusz Dominiak.

W Radostowie mieszkańcy wybrali na sołtysa pana Pawła Szczerbę.

Nowo wybranym sołtysom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.