Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego przekazane do szkół

Gmina Cedynia, podobnie jak inne gminy województwa zachodniopomorskiego uzyskała dofinansowanie w ramach Programu POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wsparcie wyniosło 53 053 zł. Realizując projekt zakupiono jednorazowe rękawiczki nitrylowe, przyłbice, jednorazowe fartuchy ochronne, płyn do dezynfekcji, mydło antybakteryjne oraz nowy generator ozonu, automatyczne dystrybutory środków dezynfekujących oraz półautomatyczną szorowarkę.

Pomoc przekazana w takiej formie bardzo pomogła szkołom w jeszcze lepszym utrzymaniu czystości w szkołach na odpowiednim poziomie i w zapobieganiu COVID-19. Szczególnie zakup generatora ozonu o dużej wydajności oraz szorowarki są cenne dla naszego samorządu. Urządzenia posłużą przez wiele lat i będą bardzo wymiernym i konkretnym wsparciem.

Szorowarka
Szorowarka