Wielki sukces Cedyni w programie „Społecznik”

W tym roku w gminie Cedynia realizowanych będzie aż 5 projektów, które złożono do finansowanego przez Urząd Marszałkowski programu „Społecznik” na lata 2019 -2021, realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A..

W Starej Rudnicy realizowany będzie program „Zielenią Starą Rudnicę upiększamy”, dzięki któremu we wsi będzie piękniej.

Bielinek chce zadbać o nabrzeże Odry, dlatego zrealizuje projekt „Wspólne wędkowanie i wspólne po nim sprzątanie”.

Lubiechów Górny również stawia na ekologię – „Torba ekologiczna noszona to dla środowiska ochrona” to program, który pozwoli na wyrobienie nawyków używania ekologicznych opakowań i zmniejszenie presji środowiskowej człowieka.

Łukowice, tak jak St. Rudnica, chcą zadbać o estetykę swojej miejscowości, dlatego realizuje program „Kwiatami Łukowice upiększamy”.
Stary Kostrzynek stawia na swoje największe bogactwo – środowisko naturalne. Dzięki projektowi „Latające ciekawostki Starego Kostrzynka” dowiemy się o niezwykłym świecie Rozlewisk Kostrzyneckich.

Obecnie dofinansowanie zamyka się kwotą 20 tys. zł, ale na liście rezerwowej jest jeszcze jeden cedyński projekt pt. „Dobre rady na odpady” napisany dla świetlicy osiedlowej.

Wszystkie projekty zostały przygotowane przez pracownika Centrum Promocji i Turystyki Annę Zarzycką.