Wieczór wspomnień o Krzysztofie Krawczyku

Zapraszamy do Świetlicy Osiedlowej na „Wieczór wspomnień o Krzysztofie Krawczyku” – 4 listopada 2022 r. o godzinie 18:00

Muzyczno – Liryczne wspomnienia o Krzysztofie Krawczyku

Zapraszamy na słodki poczęstunek

Gwarantujemy wyjątkową atmosferę