Walne Zebranie Lokalnego Partnerstwa na rzecz Wody

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na Walne Zebranie Lokalnego Partnerstwa na rzecz Wody (LPW) w województwie zachodniopomorskim dla powiatu gryfińskiego. Spotkanie ma na celu formalne zawiązanie Partnerstwa przez osoby i instytucje zainteresowane szeroko pojętą gospodarką zasobami wodnymi.