Pracownicy NID na terenie gminy Cedynia

Uprzejmie informujemy, że Gmina Cedynia podpisała porozumienie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa na wykonanie na terenie Naszej gminy inwentaryzacji zabytków nieruchomych i archeologicznych. Inwentaryzacja ta obejmuje: oględziny zabytku, ocenę wartości zabytkowych i stanu zachowania oraz wykonanie fotografii.

Właścicieli i użytkowników historycznych nieruchomości prosi się o udzielenie wszelkiej pomocy pracownikom pracowni terenowej w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i umożliwienie im wykonania dokumentacji.

Podstawa prawna: art. 30, pkt. 1ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z dn. 23.07.2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) „właściciel lub posiadacz zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku jest obowiązany udostępnić ten zabytek bądź nieruchomość wykonawcy badań w celu ich przeprowadzenia”.

Całość zadania odbywa się w ramach realizacji „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022” (zadanie 1.1.3. pn. „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”) – Studium Ochrony Wartości Kulturowych Gminy Cedynia.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał wątpliwości co do wiarygodności Zaświadczenia lub legitymacji, którą okazują się pracownicy działający w terenie bardzo prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Cedyni. Sprawę prowadzi: Elżbieta Szablewska- referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, tel.: 914317826.

https://nid.pl/