Walka ze smogiem w Cedyni rozpoczęła się w obecnej kadencji….

Informacja, którą zamieszczamy została wysłana do redakcji chojnakulturalnie.pl w związku z artykułem pt. „Zasmrodzona Cedynia czeka na wybawicieli”.

W związku z ukazaniem się na Państwa stronie artykułu „Zasmrodzona Cedynia czeka na wybawicieli”, przesyłamy dokładne informacje wyjaśniające i prosimy o umieszczenie ich na Państwa stronie.

Budowanie świadomości ekologicznej to proces, który rozpoczął się nie tylko w Cedyni, ale tak naprawdę na całym świecie. Niestety nie wszystko można wykonać w ciągu 4 czy 5 lat. Ważne jest, aby systematycznie zmieniać nastawienie społeczeństwa i jednocześnie dokonywać wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

W Cedyni tę zmianę rozpoczął obecny burmistrz Adam Zarzycki, który zaczął od zlikwidowania największego komina w gminie. Inwestycja pt.” Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni” to największe i najdroższe przedsięwzięcie. Wartość całej inwestycji wyniesie 18 485 444,83 zł. Ważne jest, iż dzięki tej inwestycji już od września do maja nie będzie spalone i puszczone z dymem – 139,92 ton węgla. To ogromna ilość trującego dymu, który nas już nie truje od ubiegłego roku.

Rozpoczęły się również procedury dotyczące remontu Przychodni Zdrowia w Cedyni. Pieniądze na generalny remont przychodni także udało się Panu Burmistrzowi pozyskać, a jest to kwota 7 110 000,00 zł. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną między innymi: prace poprawiające efektywność energetyczną budynku, zostaną zainstalowane ekologiczne źródła ciepła, powstaną piękne jasne gabinety, laboratoria, itp.

Gmina mając na względzie ochronę klimatu na wszystkich nowych inwestycjach, które w tej kadencji oddała do użytku dla mieszkańców, instaluje panele fotowoltaiczne. Tak jest w Siekierkach, Osinowie Dolnym i Orzechowie.

Gmina również ściśle współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizując program „Czyste Powietrze”. Zostało utworzone stanowisko, które udziela pomocy w wypełnianiu wniosków, a także udziela informacji o dotacjach w związku z ochroną środowiska. Z tego programu już skorzystało w naszej gminie 108 rodzin, które złożyły stosowne wnioski do funduszu. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 60 wniosków, na łączną kwotę 1 290 087,46 zł. Wnioski dotyczą ocieplenia budynków i wymiany źródła ciepła na ekologiczne.

Bardzo szczegółowo jest opracowany dalszy plan wymiany tzw. kopciuchów. W roku bieżącym od ciepłej wiosny rozpoczniemy wymianę pieców, między innymi w naszym OPS-sie i sukcesywnie w pozostałych obiektach.

Zwracamy również uwagę, aby redakcja w sprawach dotyczących Gminy Cedynia kontaktowała się z nami, celem przekazywania do publicznej wiadomości rzetelnych i prawdziwych informacji, a nie subiektywnych analiz niczym nie potwierdzonych.