Usuwanie zalegających wód w miejscowości Piasek

W dniu dzisiejszym, tj. 20.02.2024 r. we współpracy z Wodami Polskimi, Powiatową Strażą Pożarną z Gryfina oraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęliśmy działania mające na celu usunięcie zalegających wód gruntowych i opadowych przed wałem w miejscowości Piasek.