Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Cedyni informuje, iż w 2021 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, rolników zainteresowanych usunięciem folii rolniczej oraz innych odpadów (siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) zachęcamy do złożenia do Urzędu Miejskiego w Cedyni wniosku o przystąpieniu do udziału w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę Cedynia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w/w działanie nie będzie realizowane.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 06.08.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, pok. nr 4.