Torby medyczne PSP R1 przekazane jednostkom OSP z naszej gminy

W sobotę, 5. listopada w remizie OSP Cedynia odbyło się ważne wydarzenie zarówno dla strażaków, jak i dla mieszkańców. Dwie jednostki OSP z terenu naszej gminy: OSP Cedynia oraz OSP Osinów Dolny otrzymały torby medyczne PSP R1.

W wydarzeniu uczestniczyli druhowie i druhny z jednostek na czele z prezesami Mariuszem Zielińskim i Ernestem Fykiem. Dwa zestawy ratownictwa przedlekarskiego zostały oficjalnie wręczone na ręce prezesów obu jednostek przez zastępcę prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pana Marka Surmacza. Na uroczystość przekazania przybyli również znamienici goście: pan poseł RP Czesław Hoc wraz z sekretarzem stanu i pełnomocnikiem rządu ds. gospodarki wodnej panem Markiem Gróbarczykiem, dyrektor oddziału KRUS w Koszalinie pan Jan Górski, pani Agnieszka Widawska – zastępca dyrektora ds. świadczeń oddziału KRUS w Koszalinie oraz pan Paweł Sadowski – kierownik placówki terenowej KRUS w Chojnie.

Równie ważnymi gośćmi byli pan Piotr Juzyszyn – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie oraz druh Paweł Trzaskoś – wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego.

Uczestników wydarzenia witał burmistrz Adam Zarzycki wraz z zastępcą Małgorzatą Karwan, którzy w imieniu mieszkańców gminy Cedynia podziękowali za przekazany sprzęt.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, jak ważnym elementem wyposażenia każdej jednostki jest posiadanie tak specjalistycznego ekwipunku medycznego. Sprzęt taki mogą otrzymać jedynie jednostki wpisane do Krajowego Systemu Ratownictwa. Torba umożliwi strażakom udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z procedurami ratowniczymi, do momentu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

Doposażenie jednostek w torby PSP R1 zaowocuje jeszcze efektywniejszą pracą naszych strażaków podczas wszelkiego rodzaju akcji ratunkowych.