„Torba ekologiczna noszona to dla środowiska ochrona”

Program Marszałkowski Społecznik na lata 2019-2021 dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich rad sołeckich, sołtysów i organizacji pozarządowych. Burmistrz Adam Zarzycki bardzo dba o to, by pracownicy Urzędu tak pisali wnioski, aby jak najwięcej z nich otrzymywało dotacje. Tak było przy ostatnim naborze. Pięć projektów z Gminy Cedynia zostało pozytywnie zaopiniowanych i właśnie pierwszy z nich został zrealizowany. Zakończenie i podsumowanie działań odbyło się 5 maja 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym. Beneficjentem przedsięwzięcia była jednostka OSP Lubiechów Górny.

Uczestnicy projektu szyli torby ekologiczne dla mieszkańców swojego sołectwa, ale również dzięki realizacji przedsięwzięcia nabyli umiejętność szycia na maszynie pod okiem wykwalifikowanej krawcowej. W ramach projektu została zakupiona profesjonalna maszyna do szycia, która będzie służyła paniom z KGW i młodzieży, korzystającej z zajęć świetlicowych – oczywiście po pandemii.

Po spotkaniu druhowie z OSP przekazali torby mieszkańcom, nosząc je do mieszkań.

Całość spotkania odbyła się w reżimie sanitarnym.

Galeria

https://www.facebook.com/cedynia/posts/2579240672199711