Termomodernizacja szkoły w Cedyni

Dnia 16.03.2022 roku w gminie Cedynia, miało miejsce podniosłe i ważne w perspektywie przyszłości naszych mieszkańców wydarzenie. W siedzibie biblioteki miejskiej, została podpisana umowa dotycząca pożyczki 8 mln zł. Kwota stanowi znaczną część kosztów, które będą spożytkowane na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Celem modernizacji jest poprawa efektywności energetycznej budynków Cedyńskiej szkoły, która przełoży się na ograniczenie strat ciepła oraz energii.

Umowa została zawarta pomiędzy Panem burmistrzem Adamem Zarzyckim, reprezentującym gminę Cedynia a Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Panem Markiem Suboczem. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki, posłowie na sejm IX kadencji Pan Czesław Hoc i Pan Leszek Dobrzyński, Pani wiceburmistrz Małgorzata Karwan, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Monika Nawrot, Kierownik Administracji Szkół Pan Wacław Gołąb, Kierownik ZGKiM Pan Zenon Blachnierek oraz Radni gminy Cedynia na czele z przewodniczącym rady.

Pozyskane w ten sposób fundusze, pozwolą w pierwszym etapie inwestycji na kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Planowane jest również ocieplenie wszystkich ścian, oraz wymianę i docieplenie dachu. Pozwoli to na znaczne zniwelowanie kosztów ogrzewania.

W drugim etapie inwestycji, zostaną przeprowadzone prace obejmujące wymianę instalacji grzewczej wraz z budową nowego węzła grzewczego, którego działanie oparte będzie na nowoczesnych, ekologicznych pompach ciepła. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i wymianę blisko 920 lamp wewnętrznych na energooszczędne.

Finalnie po zakończeniu projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni zmniejszy zapotrzebowanie na energię o prawie 67%. Dodatkowo zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla do 327 ton rocznie, a zapotrzebowanie na energię cieplną zmaleje o 3321 GJ (Gigadżuli) na rok.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 11,1 mln złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał na ten cel korzystną pożyczkę w kwocie 8 mln zł, rozłożoną na miesięczne raty, na okres 13 lat.

Podczas uroczystego spotkania Pan Poseł Czesław Hoc, stwierdził, że termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest nie tylko inwestycją w infrastrukturę ale przede wszystkim inicjatywą wybiegającą daleko w przyszłość. Przedsięwzięcie przyniesie korzyści dla następnych pokoleń naszego regionu, promując postawy proekologiczne oraz poprawiając jakość życia naszych dzieci.

W trakcie rozmów, zostały również poruszone kwestie związane z pomocą dla uchodźców w naszej gminie. Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki, podziękował władzom Cedyni, oraz wszystkim zaangażowanym w realną pomoc, za ofiarność i wzorowe zorganizowanie. W ramach współpracy z przedstawicielami województwa do naszej miejscowości zostało przywiezionych 14 łóżek, które mają zostać rozlokowane i użyczone uchodźcom z objętej pożogą wojenną Ukrainy.