Granty PPGR – podpisanie umowy

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki podpisał umowę na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Wysokość dofinansowania wynosi 592.000,00 zł.

Wsparcie otrzymają osoby, które złożyły kompletne wnioski i dokumenty wymagane w konkursie.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu dostawcy, zakupionych zostanie 187 laptopów, 47 komputerów stacjonarnych oraz 7 tabletów.

Pracownicy Urzędu będą kontaktować się telefonicznie z Beneficjentem Ostatecznym, czyli osobą bezpośrednio korzystającą ze wsparcia w ramach programu „Granty PPGR” celem ustalenia warunków zawarcia umowy i innych kwestii związanych z monitorowaniem sprzętu.

Prosimy uzbroić się w cierpliwość.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Granty PPGR