Szkolenie OSP z użyciem lancy pożarowej

W ostatnich dniach, na drodze strategicznej prowadzącej na wał przeciwpowodziowy w Osinowie Dolnym, odbyło się szkolenie z użyciem lancy pożarowej. W szkoleniu brali udział strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Cedynia: OSP Osinów Dolny, OSP Czachów, OSP Piasek, OSP Lubiechów Górny oraz OSP Cedynia.

Manewry szkoleniowe zostały przeprowadzone przez PSP w Gryfinie pod okiem burmistrza Adama Zarzyckiego.

Lanca przeciwpożarowa została zakupiona przez Gminę Cedynia dla OSP Osinów Dolny. Koszt takiego sprzętu to 2900 zł.

Fot. zasoby OSP