Nowe taryfy cen stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni informuje , iż decyzją Nr SZ.RZT.70.094.2022.AB z dnia 09.01.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2026 r. obowiązywać będą nowe taryfy cen stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cedynia w odniesieniu do urządzeń przez nas eksploatowanych.

Taryfa wyszczególnienie / Okres obowiązywania stawek1.02.2023
31.01.2024 netto/brutto za 1 m3
1.02.2024
31.01.2025
netto/brutto za odbiorcę-punkt
1.02.2025
31.01.2026
netto/brutto za 1 m3
Cena za 1 m3 dostarczonej wody4,26  zł/netto  
4,60  zł/brutto
4,51 zł/netto  
4,87 zł/brutto
4,65 zł/netto  
5,02 zł/brutto
stawka opłaty zł/za odbiorcę (punkt) miesiąc5,82  zł/netto  
6,29  zł/brutto
6,16 zł/netto  
6,65 zł/brutto
6,36 zł/netto  
6,87 zł/brutto
cena za 1 m3 ścieków8,11 zł/netto  
8,76  zł/brutto
8,58 zł/netto  
9,27 zł/brutto
8,86 zł/netto  
10,01 zł/brutto