„Szkoła Do Hymnu” w Cedyni

Prawie 400 osób w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni w piątek 8 listopada 2019 r. o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewało cztery zwrotki hymnu narodowego. Przedszkole Miejskie i Szkoła Podstawowa im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni wzięły bowiem udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Cała społeczność uczniowska tego dnia była ubrana na apelowo, a do białych bluzek przypięte były kotyliony w barwach narodowych.
Uczniowie i nauczyciele po odśpiewaniu hymnu narodowego, wspólnie wykonywali także znane pieśni legionowe: „Piechota”, „Przybyli ułani”, „Legiony”, „Serce w plecaku”.

Udział w tym patriotycznym przedsięwzięciu jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której także uczestniczył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni.

Akcja pod nazwą „Szkoła do hymnu” to pomysł Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który zachęcał uczniów do tego, by wspólnie z okazji Święta Niepodległości zaśpiewać wspólnie polski hymn.

Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki, które wezmą udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej” i w piątek o symbolicznej godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wśród tych placówek są także przedszkole i szkoła podstawowa w Cedyni.

Tekst: Alicja Kordylasińska
Zdjęcia: Mateusz Dominiak