System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod
adresem internet.gov.pl. Na wymienionej stronie można również zgłosić potrzebę dostępu do Internetu. Szczegóły znajdują się w piśmie Pana Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu.