Strategia Rozwoju Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego – zgłoszone wnioski

W ramach podpisanego porozumienia określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego, burmistrz Cedyni zgłosił do Strategii Rozwoju Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego następujące wnioski inwestycyjne, których okres realizacji przypada na lata 2024-2027:

  1. „Renowacja kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Cedyni” – remont basenu.
  2. „Budowa ścieżki rowerowej w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia” – kolejny etap ścieżki, od Góry Czcibora w kierunku Osinowa Dolnego.
  3. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Cedynia”.
  4. „Termomodernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP w Gminie Cedynia”.
  5. „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Cedynia do miejscowości Lubiechów Dolny”.

Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego zostało określone na mocy Listu Intencyjnego podpisanego w lutym 2022 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, a 7 samorządami z terenu powiatu gryfińskiego (gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Widuchowa oraz Powiat Gryfiński). Celem jego powołania było wdrożenie procedur pozwalających na objęcie Partnerstwa instrumentem terytorialnym oraz włączenie go w proces wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Foto: widuchowa.pl