Startuje druga edycja programu „Natura od kuchni”

Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!

SZCZEGÓŁY – https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/startuje-druga-edycja-programu-natura-od-kuchni