STANOWISKO DO SAMOSPISU W RAMACH PSR 2020

Od 1 września 2020 r. na parterze Urzędu Miejskiego w Cedyni w Sali Obrad, dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:

  • samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl – od 1 września 2020 r.
  • wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego – od 16 września 2020 r.
  • wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym – od 1 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego jest dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj.:
Poniedziałek 8:00- 16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30.

Ulotka promująca Powszechny Spis Rolny 2020
PSR 2020