Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych. W gminie Cedynia odbędą się one w następujących terminach:

Golice, Radostów, Żelichów – 23.10.2020 r.
Cedynia – 29.10.2020 r.
Osinów Dolny, Orzechów, Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek – 30.10.2020 r.
Czachów, Łukowice, Niesułów, Parchnica, Piasecznik, Piasek, Trzypole – 03.11.2020 r.
Bielinek, Markocin, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny – 05.11.2020 r.

UWAGA!!! Od 1 stycznia 2020 roku ODPADY WIELKOGABARYTOWE będą odbierane NA ZGŁOSZENIE! Samochód po odbiór tych odpadów przyjedzie tylko wtedy, gdy właściciel nieruchomości poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry o przygotowaniu takich do odbioru CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED TERMINEM WSKAZANYM
W HARMONOGRAMIE.

Zgłoszenia można kierować pod nr tel. 91 4 615 088 lub 519 096 627, a także mailowo biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną.