Srebrny Krzyż Zasługi dla Zenona Pikuły

To zaszczyt, że w naszej gminie mieszkają ludzie, dla których dobro jej i mieszkańców to życiowy priorytet. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pod koniec listopada, mieszkaniec gminy – pan Zenon Pikuła uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ceremonii odznaczenia, w imieniu prezydenta RP, dokonał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Pan Zenon Pikuła jest mieszkańcem Piasku. Od 44 lat, nieprzerwanie, pełni w tej miejscowości funkcję sołtysa. Przez 24 lata był również radnym Rady Miejskiej w Cedyni. Jego życiową misją, była i jest, bezinteresowna pomoc sąsiadom i mieszkańcom. Pan Pikuła zawsze działa na rzecz dobra naszej gminy. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodszymi kolegami, przekazuje im swoje spostrzeżenia i wspiera we wszystkich działaniach.
Był członkiem Zarządu Miejskiego, a także współzałożycielem stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju  Obszarów Wiejskich. Zawsze dążył do poprawy jakości życia mieszkańców Piasku, którego jest sołtysem.
Pan Zenon Pikuła został również wyróżniony tytułem „Zasłużony dla gminy Cedynia”. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się gminie w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sportu, ochrony życia i zdrowia, inicjatyw gospodarczych, obronności ojczyzny lub promocji gminy.

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:
– ofiarną działalność publiczną,
– ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Panu Zenonowi Pikule składamy najszczersze gratulacje, życzymy ogromu zdrowia i niesłabnącego zapału do działania oraz energii do realizowania jeszcze wielu planów i zamierzeń.

Foto: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9681