Sprzęt od Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego 

Sprzęt od Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza dla OSP Osinów Dolny.

W dniu 13 sierpnia OSP Osinów Dolny otrzymała niezbędny sprzęt do wyławiania śniętych ryb z Odry. Otrzymaliśmy kilka sztuk woderów,  osęki,  podbieraki  oraz odzież i maski  ochronne. Chociaż  ilości były skromne to jednak bardzo przydatne i niezbędne.