Informacje Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

We wtorek w godzinach popołudniowych w miejscowości Piasek działania prowadzili druhowie z OSP Piasek. Wzdłuż wału przy Odrze od miejscowości Osinów Dolny do miejscowości Piasek działania prowadziła OSP z Osinowa Dolnego, OSP z Czachowa oraz chorążowie z SGPS w Warszawie. Informujemy, że działania będą kontynuowane, choć wysokie temperatury mocno utrudniają prace.