Spotkanie w Starym Kostrzynku

Zapraszamy osoby zainteresowane na dzień 5 grudnia 2019 r. godzina 17:30 na spotkanie dotyczące przedstawienia szczegółów inwestycji – Zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Informujemy, że spotkanie odbędzie się w Starym Kostrzynku w świetlicy wiejskiej.

Spotkanie odbędzie się przy udziale ekspertów Sweco Consulting Sp. z o.o. przygotowujących dokumentację projektową.

Grafika: https://cedynia.pl/wp-content/uploads/2019/11/Informacja-o-spotkaniu-i-zaproszenie-Cedynia.pdf