Spotkanie w Osinowie Dolnym

Burmistrz Cedyni oraz Przewodniczący Rady Miejskiej zapraszają mieszkańców Osinowa Dolnego oraz przedsiębiorców na spotkanie w sprawie propozycji zmian do miejscowego planu zagospodarowania obszarów w miejscowości Osinów Dolny, gmina Cedynia, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023r. o godz. 17:00 w Remizie w Osinowie Dolnym.

Obecnie Gmina Cedynia przygotowała kilka propozycji zmian do obowiązującego planu, z którego treścią mogą się Państwo zapoznać pod następującym adresem:
https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,22260,uchwala-nr-xxxii3372018-rady-miejskiej-w-cedyni-z-dnia-28-lutego-2018-r-w-sprawie-uchwalenia-miejsco.html

Na planowanym spotkaniu odbędą się konsultacje z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, dające możliwość złożenia wniosków zmian do planu, przed rozpoczęciem procedury planistycznej.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania przygotowanych propozycji zmian, wyrażenia swojej opinii oraz złożenia wniosków.