Sięgamy po środki zewnętrzne i wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki informuje, że Gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym w sprzęt ratowniczy: dron z kamerą termowizyjną oraz quad z przyczepką do transportu poszkodowanych”.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 50 000 zł, z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 50 000 zł. Wkład własny gminy Cedynia 898 zł.