Dron i quad dla OSP Osinów Dolny

1.12.2023 r. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reprezentowanym przez prezesa Marka Subocza, na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym w sprzęt ratowniczy: dron z kamerą termowizyjną oraz quad z przyczepką do transportu poszkodowanych”. Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł.