Ścieżki rowerowe w Gminie Cedynia

Stworzona przez burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego koncepcja tras rowerowych w Gminie Cedynia jest krok po kroku realizowana. W obecnej kadencji została wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku Golice – Żelichów, prowadząca do skrzyżowania ze ścieżką rowerową „Trasa Pojezierzy Zachodnich Siekierki – Trzcińsko Zdrój”.

W Golicach, dzięki przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125, utworzona będzie trasa pieszo-rowerowa prowadząca przez miejscowość, połączona z trasą Żelichów – Golice. Opracowana jest już również dokumentacja na budowę następnego odcinka ścieżki na trasie Golice – Radostów.

Z Radostowa do Cedyni pojedziemy istniejącą już trasą pieszo-rowerową, która w najbliższym czasie przejdzie także częściową renowację nawierzchni.

W maju 2023 roku odbył się odbiór ścieżki rowerowej na odcinku Cedynia – Osinów Dolny. Burmistrz Cedyni złożył wniosek do Programu Interreg VI A, wraz z partnerami projektu: Powiatem Märkisch-Oderland, Powiatem Myśliborskim oraz Związkiem Gmin Barnim-Oderbruch. Wniosek złożony został na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej w obrębie Osinów Dolny, gm. Cedynia oraz na budowę toru rowerowo-rolkowego na potrzeby terenu sportu i rekreacji. Te dwa działania składają się na planowany projekt: „Przyłączenie Mostu Europejskiego Neurüdnitz-Siekierki do transgranicznej sieci szlaków rowerowych”.

Złożono również wnioski inwestycyjne do Strategii Rozwoju Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego na budowę kolejnego odcinka ścieżki w kierunku Osinowa Dolnego, a także na budowę ścieżki rowerowej z miejscowości Cedynia do miejscowości Lubiechów Dolny.

Wszystkie te działania prowadzą do stworzenia pętli trasy rowerowej po gminie Cedynia, przyjaznej dla turystów i mieszkańców.