Rusza nabór na Granty Sołeckie 2021

Zapraszamy sołectwa do składania wniosków w ramach nowego konkursu Marszałka Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”
„Granty sołeckie” co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin i sołectw. Łącznie w poprzednich czterech edycjach do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ponad 2000 zgłoszeń. Wspartych zostało 605 inicjatyw na łączną kwotę ok. 5,5 mln zł. Zachęcam do udziału w piątej już edycji tego konkursu. Mam nadzieję, że te małe inwestycje, które zostaną zrealizowane na Pomorzu Zachodnim, będą wiele lat służyły mieszkańcom – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Dodatkowo punktowane będą także projekty wspierające działania ekologiczne.

Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: miejsca aktywności sportowej, ścieżki spacerowe, place zabaw, siłownie pod chmurką czy modernizacje świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki konkursowym funduszom możliwe będzie utworzenie ścieżek rowerowych, chodników czy wiat przystankowych.

Wnioski można składać od 12 lutego do 12 marca 2021 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl.

Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys. zł, na jego realizację ma szansę otrzymać 10 tys. zł dofinansowania.

W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, przy czym z danej gminy wśród laureatów mogą znaleźć się maksymalnie 2 sołectwa. Pula środków w konkursie to 1,8 mln zł.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl

Przypomnijmy:
W Gminie Cedynia w 2020 dofinansowanie z Grantów Sołeckich otrzymały sołectwa Osinów Dolny i Stary Kostrzynek.
W 2019 roku dofinansowanie otrzymało sołectwo Radostów i Czachów.
W 2018 roku dofinansowanie otrzymało tylko sołectwo Radostów.

żródło:
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/granty-dla-zachodniopomorskich-solectw-0

Granty_soleckie_2021
Granty_soleckie_2021