Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 29/2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie przekazuje rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 29/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego oraz rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.