Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2022 z dnia 23
września 2022 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem ASF u dzików oraz rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.