Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin.