Rewitalizacja RPO WZ – dobre praktyki

Bardzo cieszymy się, że pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i ciążących na Nas ograniczeniach Nasza współpraca jest tak owocna. Na stronie rewitalizacja.wzp.pl pojawił się artykuł opisujący „Remont wieży widokowej w Cedyni ” jako przykład dobrych praktyk. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

http://rewitalizacja.wzp.pl/dobre-praktyki/dobre-praktyki-rewitalizacja-zabytkowej-wiezy-widokowej-w-cedyni