Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazuje broszury opracowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dla gmin i zarządców/właścicieli budynków. Broszury omawiają kwestie związane z Centralną Bazą Emisyjności Budynków (CEEB) i stanowią źródło niezbędnych informacji.