Remont wieży widokowej w Cedyni (część III)

Prace w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Gminie Cedynia trwają.
Pomimo panującej pandemii w okresie wakacyjnym wykonawca robót Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet wraz ze swoim zespołem oraz inspektorzy nadzoru pracowali nad tym by XIX wieczny zabytek odzyskał swoją świetność.

W okresie tym trwały prace nad elewacją trzonu wieży i przede wszystkim prace na górnym tarasie, m.in. dostarczono i zamontowano wyłaz, zamontowano balustradę, dokonano hydrofobizacji cegieł elewacji, impregnacji biobójczej i przeciwsolnej. Dodatkowo w tym okresie dokonano izolacji fundamentów wieży, oraz zerwano posadzkę dolnego tarasu. W tym okresie trwały również prace wewnątrz wieży. Zakończono wykonywanie murków na otwartym terenie od ulicy Cmentarnej. Dołączone zdjęcia, wykonane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Cedyni, ukazują postępy prac przy zabytku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.

rewitalizacja_logosy