Remont wieży widokowej w Cedyni (część I)

Dnia 02.03.2020 roku na obiekcie zabytkowej wieży widokowej rozpoczęto prace w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Po długich procedurach przetargowych Gminie Cedynia udało się znaleźć wykonawcę robót budowlanych. Dnia 27 stycznia 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza.

Pierwszym etapem prac w ramach projektu są prace wstępne mające na celu rozpoczęcie prac porządkowych związanych z zielenią, objętych decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na usunięcie rosnących krzewów. Na bieżąco odbywają się Rady Budowy na których omawiane są szczegółowo kolejne etapy prac. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby informować Państwa na bieżąco.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.