Remont drogi gminnej w Lubiechowie Dolnym rozpoczęty

Okres zimowy dobiega końca, dlatego możliwe było przystąpienie do prac związanych z modernizacją drogi gminnej w Lubiechowie Dolnym, o którą zabiegał Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki. We wtorek, 5 marca 2024, na miejscu prowadzonych robót odbyło się tzw. spotkanie robocze, by zapoznać się z postępem działań i omówić wszystkie rozwiązania dotyczące tej inwestycji.

Wykonawca przystąpił już do prac ziemnych, wykonano korytowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego. Trwa układanie płyt na odcinku od drogi powiatowej łączącej Lubiechów Górny z Lubiechowem Dolnym do budynku gospodarczego przy posesji nr 4. Wytyczono część nawierzchni na pozostałych odcinkach, a także sprawdzono jej przebieg względem otaczającego terenu. Takie ustalenia są niezbędne by prowadzone prace udało się przeprowadzić sprawnie i bez komplikacji.

Inwestycja, jaką jest Modernizacja dróg w Gminie Cedynia, realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.