Podpisanie umowy na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym

Dziś, 6 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Cedyni Burmistrz Adam Zarzycki podpisał umowę z wykonawcą – firmą DANKOM, reprezentowaną przez pana Daniela Błażkiewicza, na inwestycję pn. „Budowa lokalnej oczyszczalnie ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiechów Górny w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

I etap prac będzie obejmował budowę lokalnej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie części kanalizacji, która przebiegać będzie w drodze powiatowej, od początku miejscowości, do skrzyżowania.

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, do którego Gmina Cedynia złożyła wniosek.

Kwota promesy to 3 430 000 zł.