Relacja z niedzielnych obchodów 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią.

26 czerwca 2022 roku był wyjątkowym dniem w historii Ziemi Cedyńskiej. Niedzielne obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 błogosławieństwem wody, na najdalej wysuniętym na zachód punkcie Polski.

Następnym punktem obchodów 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią była msza święta, sprawowana przez Jego Ekscelencję księdza Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę. W swojej homilii, Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup wyraził ogromną wdzięczność dla mieszkańców oraz władz naszego regionu za pamięć i pielęgnowanie tradycji. We mszy świętej brał udział Pan Premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier Mariusz Błaszczak, Pani Ambasador Anna Maria Anders, posłowie i europosłowie, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, władz województwa z Panem Wojewodą Zbigniewem Boguckim na czele, władz powiatu gryfińskiego na czele z Panem Starostą Wojciechem Konarskim oraz zaproszeni goście.

Następnie po uroczystej mszy świętej głos zabrał Pan Burmistrz Adam Zarzycki, który oficjalnie przywitał przybyłych gości i wygłosił przemówienie, w którym przytoczył skomplikowaną historię Ziemi Cedyńskiej oraz podkreślił konieczność propagowania wiedzy historycznej na temat bitwy pod Cedynią.

Następnie głos zabrał Pan Premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że bitwa pod Cedynią mogła zadecydować o istnieniu Państwa Polskiego. W podobnym duchu swoje słowa skierował do zebranych Pan Wicepremier Mariusz Błaszczak, który nawiązał również do obecnej sytuacji w Ukrainie.

Bardzo ważne słowa wypowiedziała również Pani Ambasador Anna Maria Anders, która nawiązała w swoim przemówieniu do żołnierzy, którzy w kwietniu 1945 roku forsowali Odrę. Pani Ambasador podkreśliła ich heroizm oraz fakt, że walczyli za wolną ojczyznę. Przez Pana Europosła Joachima Brudzińskiego został odczytany list, który specjalnie na tę okazję napisał Pan Premier Jarosław Kaczyński. Wskazał on na rangę i rolę jaką bitwa pod Cedynią odegrała w historii naszego narodu.

Po podniosłych przemówieniach miała miejsce dekoracja krzyżami wiktorii cedyńskiej, odznaczenia ustanowionego w 1050. rocznicę bitwy pod Cedynią przez Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej. Odznaczeniem uhonorowano między innymi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Mariusza Błaszczaka, Panią Ambasador Annę Marię Anders, Jego Ekscelencję księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę.

Na koniec oficjalnej części spotkania, JE Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński poświęcił tablicę, którą wmurowano jako świadectwo naszych czasów oraz hołd walecznym wojom na czele z Księciem Mieszkiem I oraz jego bratem Czciborem. Następnie Pan Premier Mateusz Morawicki złożył wieniec pod świeżo odsłoniętą tablicą i oddał cześć zwycięzcom spod Cedyni. Oddano salwę honorową po czym nastąpiło odprowadzanie wojska.

Uroczystości transmitowały krajowe oraz lokalne media w tym między innymi TVP INFO, POLSAT oraz TVN.

Następnie zabrani goście przeszli z placu pod górą Czcibora na specjalnie wyznaczone miejsca skąd obserwowali inscenizację bitwy pod Cedynią, przygotowaną przez liczne grupy rekonstrukcyjne z całego kraju. Poza inscenizacją bitwy, można było zwiedzić obóz wojów, odwiedzić liczne stoiska z rzemiosłem dawnym, obejrzeć pokaz sokolnictwa, wysłuchać koncertu muzyki dawnej oraz zobaczyć pokazy jazdy konnej. W trakcie obchodów miał również miejsce historyczno-edukacyjny panel dyskusyjny pod tytułem „Bitwa pod Cedynią 972” prowadzony przez wybitnych specjalistów z ośrodków akademickich w Szczecinie i Wrocławiu, Panów dr Pawła Migdalskiego, prof. dr hab. Andrzeja Janowskiego oraz prof. dr hab. Stanisław Rosika znamienitego polskiego historyka. Huczne były obchody 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią. Wszystkim Państwu dziękujemy i zapraszamy do gminy Cedynia.


Bitwa pod Cedynią 2022 – relacja filmowa

https://www.facebook.com/watch/?v=1336364933559159


Honorowy patronat

Projekt „Polsko-niemieckie spotkania z historią – Cedynia 2022”, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).