Quad i dron przekazane dla OSP Osinów Dolny

W środę, 16.01.2024 r. w Osinowie Dolnym odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 50.000 zł, a także dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie również w kwocie 50.000 zł, przy wkładzie własnym gminy Cedynia w kwocie 898 zł, udało się zakupić dla jednostki specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Tytuł projektu to „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym w sprzęt ratowniczy: drona z kamerą termowizyjną oraz quad z przyczepką do transportu poszkodowanych”. Zakupione sprzęty usprawnią działania ratowniczo-gaśnicze jednostki, poprawią bezpieczeństwo mieszkańców gminy Cedynia oraz okolicznych gmin.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez zastępcę burmistrza Cedyni Małgorzatę Karwan. Ksiądz kanonik dziekan Michał Kostrzewa poświęcił sprzęt oraz pobłogosławił jego przyszłych użytkowników. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki opowiedział zgromadzonym o projekcie, dziękując za wsparcie i otrzymane dofinansowania. Podkreślał, jak ważną rolę pełnią strażacy w naszym społeczeństwie, jakim są autorytetem i strażnikami bezpieczeństwa w gminie Cedynia. Jednym z priorytetowych zadań gminy Cedynia jest pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu i modernizację jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głos zabrali zaproszeni goście, jednocześnie osoby, między innymi dzięki którym udało się otrzymać dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – zastępca burmistrza Gryfina Paweł Nikityński oraz Łukasz Kamiński – prezes honorowy Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Panowie wypowiedzieli się o wzorowej współpracy gminy Cedynia z Funduszem Sprawiedliwości, o chęci działania i ogromnym zaangażowaniu zarówno władz gminy Cedynia, jak również druhów i druhen z jednostek OSP z naszej gminy. Panowie przekazali na ręce prezesa OSP Osinów Dolny Mariusza Zielińskiego symboliczny czek na 50.000 zł.

Wśród uczestników uroczystości byli również Skarbnik Cedyni – Magdalena Krupińska, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – Kapitan Pan Maciej Łempicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarmych RP w Szczecinie, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – druh Paweł Trzaskoś, Wiceprezes – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Lubiechów Górny – druhna Dorota Dzięcioł, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Cedynia – druh Ernest Fyk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Czachów – druh Arkadiusz Mruk, Piotr Głowniak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni, Zdzisław Tondel – Radny Rady Miejskiej w Cedyni, Sołtys Osinowa Dolnego – Andrzej Szwałek, Marta Waszak-Łysio – Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, Monika Martyka – pracownik Centrum Promocji i Turystyki, Monika Piątek – pracownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, Mateusz Dominiak – pracownik Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Agnieszka Piskorowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Cedyni, druhny i druhowie – przedstawiciele jednostek OSP z gminy Cedynia oraz mieszkańcy Osinowa Dolnego.

Po części oficjalnej uroczystości, organizatorzy zaprosili wszystkich gości na wspólny poczęstunek, który odbył się w nowo wybudowanej świetlicy.

« z 3 »