Nieruchomości na sprzedaż

BURMISTRZ CEDYNI ogłosił przetargi ustne na sprzedaż działek w gminie Cedynia:


przetarg ograniczony do mieszkańców miejscowości Piasek- działka zabudowana nr 1/9 obręb Piasek, o pow. 0,09 ha.
Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł (I przetarg);


przetarg ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych- działka niezabudowana nr 327 obręb Łukowice, o pow. 0,1865 ha.
Cena wywoławcza 26.000,00 zł. Wadium 2.600,00 zł (I przetarg);


przetarg nieograniczony- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym Piasek 63A, nr 380/2 obręb Piasek, o pow. 0,0473 ha.
Cena wywoławcza 350.000,00 zł. Wadium 35.000,00 zł (III przetarg);


Przetargi odbędą się w dniu 29 lutego 2024 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Pełna treść ogłoszeń opublikowana jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.cedynia.pl.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1783,ogloszenia.html

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pok. nr 8, tel. 91 4317826.