„Przyjazne ogrody 2023”

Rusza konkurs „Przyjazne ogrody 2023”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w którym do zdobycia są atrakcyjne finansowo nagrody. Konkurs skierowany jest do Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w stowarzyszeniach ogrodowych z województwa zachodniopomorskiego.

Oceniane będą inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące na terenie danego ROD w ciągu ostatnich 3 lat. Ocenie podlegać będą m.in. organizowane inicjatywy prospołeczne; wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne; inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i przyrody; a także te wpływające na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej służącej lokalnej społeczności. Zgłoszenia zostaną ocenione w trzech kategoriach, w zależności od liczby działek ogrodowych mieszczących się w ramach danego ROD:

  • do 130 działek,
  • od 131 do 300 działek,
  • powyżej 300 działek.

Laureaci otrzymają nagrody finansowe: I miejsce – 40 tys. zł; II miejsce –30 tys. zł; III miejsce – 20 tys. zł. W konkursie, w każdej kategorii, przyznanych zostanie także maksymalnie 7 wyróżnień, każde po 10 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2023 r. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia pocztą (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa Konkurs „Przyjazne ogrody 2023”) albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej, pod
adresem: www.bip.wzp.pl. oraz www.wrir.wzp.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr
tel. 91 45-42-715 , e-mail: rrojek@wzp.pl