Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gmina Cedynia informuje, że w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedynia na lata 2017-2032”, zrealizowała zadanie obejmujące odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie które pochodzi w 50% ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Usuwanie azbestu
Usuwanie azbestu

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z terenu Gminy zebrano i poddano utylizacji 10,600 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest. Usługę zrealizowała firma EKO 24 Sp. z o.o. z Dębna.

Do projektu usuwania azbestu w 2023 r. zgłosiło się 8 gospodarstw domowych z terenu Gminy Cedynia.

Wartość zadania wyniosła 10 351,80 zł. Natomiast wysokość dofinansowania z WFOŚIGW to 3 062,50 zł.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Zachęcamy mieszkańców do dalszego składania wniosków związanych z realizacją powyższego programu.