Co słychać w Siekierkach?

Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach dobiega końca. Budynek jest już gotowy. W tej chwili prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu wokół inwestycji. Wykonywany jest dojazd do świetlicy. Już niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć to miejsce w pełnym wykończeniu. Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych gmina Cedynia będzie mogła wystąpić o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach” jest w całości finansowane ze środków gminy Cedynia – z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Cedynia. Roboty budowlane prowadziła firma „DUO” Grzegorz Walkiewicz.

Aktualnie prace przy zagospodarowaniu terenu prowadzi firma DANKOM Daniel Błażkiewicz.

Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach
Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach