Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gmina Cedynia w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedynia na lata 2017-2032”, zrealizowała zadanie obejmujące odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie które pochodzi w 50% ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - logo

Z terenu Gminy zebrano i poddano utylizacji 52,14 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest. Wartość zadania wyniosła 44 078,00 zł. Natomiast wysokość dofinansowania z WFOŚIGW wynosi 18 481,31 zł

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Zachęcamy mieszkańców do dalszego składania wniosków związanych z realizacją powyższego programu.

azbest